کتابخانه احادیث شیعه

تشويق به مشورت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ پشتيبانى و حمايتى استوارتر از مشورت نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ مردى نيست كه با كسى مشورت كند ، مگر آن كه به راه درست (حلّ مشكل خود) رهنمون شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : احتياط و دور انديشى آن است كه با صاحب نظر مشورت كنى و به نظر او عمل نمايى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا به [ اِمارت ]يمن فرستاد و در مقام سفارش به من فرمود : اى على! كسى كه از خدا طلب خير كرد سرگردان نشد و كسى كه مشورت نمود پشيمان نگشت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه با خردمندان مشورت كند ، از پرتو خردها روشنايى گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت كردن ، انديشه هاى درست ديگران را براى تو كسب مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مشورت كند ، از لغزيدن در خطاها مصون مى ماند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت كننده ، در آستانه موفّقيت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت كردن ، مايه راحتى تو و زحمت ديگرى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت كردن ، ديده راهيابى است و كسى كه به رأى و نظر خويش اكتفا كند ، خود را به خطر افكنده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ پشتيبانى چون مشاوره نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيش از آن كه تصميم بگيرى ، مشورت كن و پيش از آن كه اقدام كنى ، بينديش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه با فكر خود به جايى نرسيدى ، از انديشه خردمندى كه مشكل تو را حَلّ مى كند پيروى كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند ، از مشورت كردن بى نياز نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر خردمند لازم است كه رأى خردمندان را به رأى و نظر خود بيفزايد و دانش حكيمان را به دانش خود اضافه كند .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : هيچ مردمى با هم مشورت نكردند، مگر آن كه راه درست (حلّ مشكلات) خود را پيدا كردند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : در تورات چهار جمله آمده است : [از جمله:] كسى كه مشورت نكند ، پشيمان شود ··· .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آدمى هيچ گاه از مشورت كردن هلاك نمى شود .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : كسى كه مشورت كند، اگر كارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستايند و اگر اشتباه كند ، معذورش دارند .
نمایش منبع
مكارم الأخلاق ـ به نقل از حسن بن جهم ـ در حضور امام رضا عليه السلام بوديم كه از پدر بزرگوارش سخن به ميان آمد. حضرت فرمود : هيچ خردى با خرد آن حضرت برابرى نمى كرد ، ولى با اين حال، گاه با يكى از غلامان سياه خود مشورت مى كرد . به ايشان عرض شد : با چنين كسى مشورت مى كنى؟ فرمود : چه بسا كه خداوند تبارك و تعالى [نظر درست را ]از زبان او جارى كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454