کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

براى نطفه هاى خود [دامن هاىشايسته] گزينش كنيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با خانواده خوب و شايسته وصلت كنيد ؛ زيرا رگ و ريشه اثر دارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى نطفه هاى خود [دامن هاى شايسته ]گزينش كنيد و با كسانى كه همتاى شما هستند ازدواج نماييد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى نطفه هاى خود گزينش كنيد ؛ زيرا زنان بچه هايى همانند برادران و خواهران خود به دنيا مى آورند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى نطفه هاى خود گزينش كنيد و همسران را انتخاب نماييد . بر شما باد زنانى كه لگن بزرگ دارند ، زيرا كه زاياترند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462