کتابخانه احادیث شیعه

اهميت دادن به رفيق

امام على عليه السلام : پيش از راه درباره همراه پرس و جو كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رفيق را رفيق گفته اند ، چون در سامان دادن دينت تو را همراهى مى كند . پس ، هر كه در سامان دادن دينت ، تو را يارى كرد، او رفيقى شفيق است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در تنگنا (پريشان حالى) است كه حُسن مساعدت رفيق معلوم مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رفيق نيك سيرتى نباشد آن كه يار و رفيقش را به جدال با خود وا دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عمل ، رفيق شخص با يقين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رفيق خود را عملت قرار ده و دشمنت را آرزويت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه هر كس از خدا بترسد ، خداوند براى رهايى اش از فتنه ها (گمراهيها) راهى و در تاريكيها نورى برايش قرار دهد و او را در آنچه مى خواهد (بهشت) جاويدان سازد و در جايگاهى با كرامت نزد خود جايش دهد ؛ در سرايى كه [خداوند] آن را براى خويش برگزيده است و سايه آن عرش خداست و روشنايى اش جمال و سُرور او و زائرانش فرشتگان اويند و همنشينانش پيامبران او .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در انجام اعمال [نيك ]خود شتاب كنيد تا با همسايگان خدا در خانه او باشيد ؛ كسانى كه خداوند، پيامبران خود را با آنان رفيق و همنشين كرده و فرشتگانش را به ديدار آنها فرستاده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خداوند مقام شهيدان و همزيستى با سعادتمندان و همراهى با پيامبران را مسئلت داريم .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469