کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

گناهان كوچك راهى استبه سوى گناهان بزرگ

امام على عليه السلام : گناهان اندك را خُرد مشماريد ؛ زيرا گناه كوچك [انباشته و ]شماره مى شود و به گناه بزرگ تبديل مى گردد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله در منطقه اى خشك و بى گياه به اصحابش فرمود : مقدارى هيزم بياوريد . عرض كردند : اى رسول خدا! ما در جايى خشك و بى گياه هستيم كه در آن هيزمى يافت نمى شود . حضرت فرمود : هر كس هر چه يافت بياورد . آنها هيزمها را جمع كردند و در برابر حضرت انباشتند . پس ، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : گناهان نيز اين گونه جمع مى شود . آن گاه فرمود : از گناهان خُرد انگاشته بپرهيزيد ؛ زيرا هر چيزى بازخواست كننده اى دارد . بدانيد كه بازخواست كننده گناهان مى نويسد «هر كارى را كه پيش از اين كرده اند و هر اثر و نشانى را كه به جا گذاشته اند ؛ و هر چيزى را در كتاب مبين (لوح محفوظ)شماره كرده ايم» .حديث .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : مسيح عليه السلام به حواريان فرمود: همانا گناهان كوچك و خُرد انگاشته شده از نيرنگ هاى ابليس است. او گناهان را در نظر شما كوچك و خُرد جلوه مى دهد و در نتيجه ، گناهان [اندك اندك] جمع و زياد مى شوند و شما را در ميان مى گيرند .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : گناهان اندك را كم مشماريد ؛ زيرا همين گناهان اندك روى هم جمع مى گردند و زياد مى شوند .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : گناهان كوچك راههايى به سوى گناهان بزرگند و كسى كه از خداوند در اندك ترس نداشته باشد، در زياد نيز از او نمى ترسد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469