کتابخانه احادیث شیعه

رأس دين

امام على عليه السلام : رأسِ دين، يقين راستين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأسِ دين، همنشينى با پرهيزگاران است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صدق و راستى ، رأسِ دين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأسِ دين ، درست بودن يقين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس دين ، انجام كارهاى نيك است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس دين ، مخالفت كردن با هوس است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469