کتابخانه احادیث شیعه

دولت بدكاران

امام على عليه السلام : دولت بدكاران مايه رنج نيكان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دولت نابكاران مايه خوارى نيكوكاران است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دولت فرومايگان بر ستم و تباهى بنا شده است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469