عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نهم : روز شوراها

صفحه اختصاصي حديث و آيات

قال الله تعالي : و كسانى كه . . . كارشان در ميانشان مشورت است .

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات

قال الله تعالي : اى پيامبر! در كارها با ايشان مشورت كن ، و آن گاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن .

پرینت احادیث

پيامبر صلي الله عليه و آله :مشورت دژى در مقابل [هجوم] پشيمانى و مايه ايمنى از سرزنش است .

پرینت احادیث

پيامبر صلي الله عليه و آله :اى على! با ترسو مشورت مكن ؛ زيرا راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى كند ، و با بخيل مشورت مكن ؛ زيرا تو را از هدف باز مى دارد ، و با حريص مشورت مكن ؛ زيرا آزمندى را در نظرت زينت مى دهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :هيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :با دشمن خردمندت مشورت كن ، ولى از رأى دوست نادان خود بيمناك باش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :بهترين كسان براى مشورت ، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دورانديش اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :پيش از تصميم گيرى ، مشورت كن و پيش از عمل بينديش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :مشورت دهنده بايد در ارائه نظرش كوشا باشد ، و ضمانت پيروزى بر عهده او نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :رأى و نظر كسى برتر است كه خود را از رأى مشاور بى نياز نداند .

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام :هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در مشورت نخستين كس مباش كه نظر مى دهد و از اظهار نظر ناسخته بپرهيز .

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام :كسى كه مشورت كند ، اگر كارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود ، معذورش دارند .

پرینت احادیث
کلید واژه : شورا مشورت


 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3339