کتابخانه احادیث شیعه

رعايت اختصار

المعجم الكبير ـ به نقل از ابو امامه ـ : هرگاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرماندهى را گسيل مى داشت ، مى فرمود : «خطابه را كوتاه كن و كم ، سخن بگو» .
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از عمّار بن ياسر ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله ما را به كوتاه كردن خطابه ها فرمان داد.
نمایش منبع
سنن أبي داوود ـ به نقل از جابر بن سمره سوّايى ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله ، موعظه روز جمعه را طولانى نمى كرد و خطابه ايشان ، تنها چند كلمه كوتاه بود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبايى گفتار ، در كوتاه بودن آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گفتار ، مثل داروست كه اندك آن سود مى بخشد و زيادى آن ، كُشنده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تا آن جا كه روا مى دانى ، گفتارت را مختصر كن، چون براى تو مناسب تر است و بر فضيلت تو رهنمون تر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه نه ملال آور و نه نارسا باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ هنگامى كه به ايشان گفته شد : بلاغت چيست؟ ـ فرمود : آن است كه هر كس چيزى را شناخته ، سخنش درباره آن اندك باشد ؛ و به بليغ ، از آن جهت بليغ گفته شده كه با كم ترين تلاش ، مى تواند خواسته خود را برساند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461