کتابخانه احادیث شیعه

با احسان، دلها به دست آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دلها بر محبت كسى كه به آنها خوبى كند و بر نفرت از كسى كه به آنها بدى روا دارد ، سرشته شده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى كردن، انسان را بنده[ى احسان كننده ]مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان، بنده احسان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى كردن، آدمى را به بند [احسان كننده ]مى كشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسا انسانهايى كه بنده احسان شده اند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى كن تا به بند كشى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگواران با چيزى همانند اكرام به بندگى گرفته نشدند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با نيكى كردن، دلها تصرّف مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دست نياز به سوى هر كه خواهى دراز كن، تا اسير او شوى ؛ و از هر كه خواهى بى نيازى جوى، تا همتاى او گردى؛ و به هر كه خواهى خوبى كن، تا فرمانرواى او باشى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

لَو أدرَكتُهُ لَخَدَمتُهُ أيّامَ حَياتي؛

اگر او [امام زمان عليه ‏السلام] را دريابم، تمام عمر به او خدمت مى ‏كنم.

الغيبه ، نعمانى ، ص 245

حدیث انتظار

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3456