کتابخانه احادیث شیعه

128. بترسيد از عذاب خدا

كسانى كه دوست دارند كه زشتى ها در ميان مردم با ايمان، شيوع پيدا كند، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت خواهد بود. و خداوند مى داند و شما نمى دانيد.
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه خطا را نمى بخشد و عيب (ديگران) را نمى پوشاند.
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه در پى عيوب مردم باشد و عيوب خود را نبيند.
نمایش منبع
هر كس در صدد عيب جويى برادر مؤمنش برآيد، تا با آن روزى او را سرزنش كند، مشمول اين آيه است: «كسانى كه دوست دارند، زشتى ها در ميان مردم با ايمان، شيوع پيدا كند، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت خواهد بود. و خداوند مى داند و شما نمى دانيد».
نمایش منبع
هر كس درباره مؤمنى چيزى را كه با چشم هاى خود ديده و با گوش هاى خود شنيده است بازگو كند، از شمار كسانى است كه خداى ـ عزّ و جلّ ـ فرموده است: «كسانى كه دوست دارند كه زشتى ها در ميان مردم با ايمان، شيوع پيدا كند، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت خواهد بود. و خداوند مى داند و شما نمى دانيد».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462