کتابخانه احادیث شیعه

122. سؤالُ جواب

كسانى كه در باغ هاى بهشتند، از مجرمان سؤال مى كنند: چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ مى گويند: ما از نمازگزاران نبوديم و به مستمندان اطعام نمى كرديم و پيوسته با اهل باطل، هم نشين و هم صدا بوديم.
نمایش منبع
در نامه خود به عثمان بن حنيف، كارگزار آن حضرت در بصره، نوشتند: گمان نمى بردم كه تو دعوت ميهمانى قومى را بپذيرى كه نيازمندانشان مورد بى مهرى قرار گرفته و ثروتمندانشان دعوت شده اند.
نمایش منبع
سوگند به آن كه جان محمّد در دست اوست! بنده اى كه شب را سير بخوابد و برادر مسلمانش ـ يا فرمودند: همسايه مسلمانش ـ گرسنه باشد، به من ايمان نياورده است.
نمایش منبع
مراقب نماز باشيد و آن را پاس بداريد و بسيار به جاى آوريد و به وسيله آن به خدا تقرّب جوييد؛ زيرا نماز در وقت هايى تعيين شده، بر مؤمنانْ واجب شده است. آيا پاسخ دوزخيان را نمى شنويد كه وقتى از آنها پرسيده مى شود: «چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟» مى گويند: «ما از نمازگزاران نبوديم»؟!
نمایش منبع
بدانيد كه خداوند از انسان هايى كه دائما رنگ عوض مى كنند، نفرت دارد، پس از حقّ و اهل او جدا نشويد؛ چرا كه هر كس به باطل و اهل آن بپيوندد، نابود مى شود و دنيا را هم از دست مى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461