کتابخانه احادیث شیعه

119. كس نيارد ز پس، تو پيش فرست

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه روزى فرا رسد كه در آن نه خريد و فروش است و نه دوستى و نه شفاعتى. و كافران خود ستمگرند.
نمایش منبع
بنده هرگاه بميرد فرشتگان مى گويند: چه پيش فرستاد؟ و مردم مى گويند: چه باقى گذاشت؟ پس، از زيادى مال خويش پيش فرستيد تا به نفع شما گردد و همه را باقى نگذاريد تا به ضرر شما شود.
نمایش منبع
(با نيكى و كمك به نيازمندان) نزد آنان جايگاهى براى خود بيابيد كه آنان روز قيامت مقام و منزلتى دارند.
نمایش منبع
خداوند سبحان، غذاى فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس هيچ فقيرى در دنيا گرسنگى نمى كشد مگر اين كه ثروتمندى حق او را نداده باشد و خداوند از اغنيا در اين باره خواهد پرسيد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462