کتابخانه احادیث شیعه

112. مردان پاك دامن

به مردان مؤمن بگو چشم هاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند و پاك دامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه تر است؛ زيرا خدا به آنچه مى كنند آگاه است.
نمایش منبع
خداوند، روزى هاى مردم را تقسيم فرموده و قدم ها و كرده ها و شمار نَفَس ها و نگاه هاى دزدانه چشم ها را و آنچه را كه سينه ها پنهان مى دارند، مى داند.
نمایش منبع
نگاه [حرام]، تيرى زهرآگين از تيرهاى ابليس است كه هر كس از ترس خدا آن را ترك كند، خداوند به او ايمانى عطا مى فرمايد كه شيرينى آن را در دلش احساس نمايد.
نمایش منبع
به پدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند، و نسبت به زنان مردم عفّت ورزيد تا زنانتان عفّت ورزند.
نمایش منبع
هيچ مرد مسلمانى نيست كه نگاهش به زنى بيفتد و چشم خود را پايين نيندازد مگر اين كه خداى متعال به او توفيق عبادتى دهد كه شيرينى آن را در دل خويش بيابد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462