کتابخانه احادیث شیعه

92. زمينه ناامنى

خداوند، منطقه آبادى را مَثل مى زند كه داراى امنيت و آرامش بود و روزىِ آن فراوان از هر جا مى رسيد، امّا نعمت هاى خدا را ناسپاسى كردند. و خداوند، به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر آنها پوشانيد.
نمایش منبع
خداوند ـ عزّ و جلّ ـ به مردمى نعمت داد؛ اما آنان شكرش را به جاى نياوردند. در نتيجه، آن نعمت ها به زيان آنان تمام شد و [برعكس،] مردمى را به مصيبت ها گرفتار كرد؛ ولى آنان صبر كردند، در نتيجه، آن مصيبت ها براى آنان به نعمت مبدّل گشت.
نمایش منبع
پاك است خدايى كه اعتراف به نعمتش را ستايش قرار داد. و پاك است خدايى كه اعتراف به ناتوانى از شكرش را شكر قرار داد.
نمایش منبع
هر كس نعمت هاى خدا براى او افزايش يابد، نيازهاى مردم به او زياد مى شود. پس، هر كس براى خدا وظيفه خود را در برابر نعمت ها به جا آوَرَد، آنها را در معرض دوام و ماندگارى قرار داده و هر كس به وظيفه خود در اين باره عمل نكند، آن نعمت ها را در معرض زوال و نابودى نهاده است.
نمایش منبع
كمترين وظيفه در برابر نعمت دهنده، آن است كه با نعمتش نافرمانى وى نشود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469