کتابخانه احادیث شیعه

91. شكر افزونُ كفر بيرون كند

اگر سپاسگزارى كنيد، (نعمت) شما را افزون خواهم نمود، و اگر ناسپاسى نماييد، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.
نمایش منبع
چون خداوند به بنده اى نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان سپاس بگويد، هنوز سخنش به پايان نرسيده، فرمان افزايش نعمت براى وى صادر مى شود.
نمایش منبع
به كسى كه بر او برترى داده شده اى بسيار بنگر، زيرا اين كار يكى از انگيزه هاى شكرگزارى است.
نمایش منبع
خداى تعالى به موسى عليه السلام وحى فرمود كه: اى موسى! مرا چنان كه بايد شكر كن. موسى عرض كرد: پروردگارا! چگونه تو را چنان كه بايد شكر گويم حال آن كه هر شكرى كه تو را مى گويم خود نعمتى است كه تو به من ارزانى داشته اى؟ فرمود: اى موسى! حال كه دانستى توفيق آن شكر را هم من به تو داده ام، شكر مرا ادا كرده اى.
نمایش منبع
بدانيد كه بعد از ايمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولياء اللّه از آل محمّد پيامبر خدا صلي الله عليه و آله، هيچ شكرى نزد خدا خوشايندتر از اين نيست كه برادران مؤمن خود را در امور دنيايشان يارى رسانيد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462