کتابخانه احادیث شیعه

86. قوى بمانيد

خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و با يكديگر نزاع و كشمكش نكنيد كه سست مى شويد و قدرت و ابهّت شما از ميان مى رود. و صبر و استقامت كنيد كه خداوند، با صابران است.
نمایش منبع
كسانى كه به كشمكش و دشمنى با يكديگر بپردازند، دچار سستى مى شوند و سرانجام بدِ كارشان را مى چشند و در نزدشان خوبى، بدى و بدى، خوبى جلوه مى كند، در نتيجه راهشان را درست نمى بينند، كارشان دشوار و گريزگاهشان تنگ مى شود. چنين كسان در معرض خروج از دين و پيروى از راه غير مؤمنان هستند.
نمایش منبع
من براى كسى كه بگومگو را رها كند، هر چند حق با او باشد، و براى كسى كه دروغ گفتن را اگر چه به شوخى باشد، ترك گويد، و براى كسى كه اخلاقش را نيكو گرداند، خانه اى در حومه بهشت و خانه اى در مركز بهشت و خانه اى در بالاى بهشت ضمانت مى كنم.
نمایش منبع
دو مسلمانى كه سه روز با هم قهر كنند و آشتى ننمايند، هر دو از اسلام بيرون مى روند و ميان آنان هيچ پيوند دينى نيست. و هر كدام از آنها پيش از ديگرى با برادرش حرف بزند، در روز قيامت زودتر به بهشت مى رود.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : :

يا أبا ذرٍّ، هِمَّ بالحَسَنَةِ وإن لَم تَعمَلْها، لِكَيلا تُكتَبَ مِن الغافِلينَ؛

اى ابوذر! قصد كار نيك كن هرچند انجامش ندهى، تا از غافلان نوشته نشوى.

مكارم الأخلاق :ج 2 ، ص 378 ، ح2661

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454