کتابخانه احادیث شیعه

73. جز خوب نگوييد

به بندگانم بگو: «آنچه را كه بهتر است بگويند»، چرا كه شيطان (به وسيله سخنان زشت و ناپسند)، ميان آنان فتنه و فساد مى كند؛ زيرا شيطان، همواره دشمن آشكارى براى انسان بوده است.
نمایش منبع
حقّ زبان، احترام گذاشتن به آن با ترك زشت گويى، عادت دادنش به خوبى، ترك گفتار بى فايده و نيكى به مردم و خوشگويى درباره آنان است.
نمایش منبع
درباره اين گفته خداوند كه «با مردم، به زبان خوش سخن بگوييد»، فرمودند: بهترين سخنى كه دوست داريد مردم به شما بگويند، به آنها بگوييد، چرا كه خداوند، لعنت كننده، دشنام دهند، زخم زبان زن بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن مى دارد و با حيا و بردبار و عفيفِ پارسا را دوست دارد.
نمایش منبع
در تفسير آيه «با مردم، به زبان خوش سخن بگوييد»، فرمودند: يعنى با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگوييد. مؤمن، به هم مذهبان، روى خوش نشان مى دهد و با مخالفان، با مدارا سخن مى گويد تا به ايمان، جذب شوند و حتّى اگر نشدند، با اين رفتار، از بدى هاى آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پيشگيرى كرده است.
نمایش منبع
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد سخن خير بگويد يا سكوت نمايد.
نمایش منبع
حدیث روز

حضرت علی علیه السلام : :

عِندَ حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ يَتَبَيَّنُ وَرَعُ الأتقياءِ؛

پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش‏هاى نفسانى و لذّت‏ها آشكار مى‏ شود.

عيون الحكم والمواعظ، ح 5749

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3473