کتابخانه احادیث شیعه

67. راز طول عمر

آن كس كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مى كنيد، و او شكست ناپذير و بخشنده است.
نمایش منبع
نقل شده كه پيامبر صلي الله عليه و آله اين آيه را تلاوت فرمودند: «آن كس كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مى كنيد». سپس فرمودند: (تا بيازمايد) كدام يك از شما، عاقل تر، از محرّمات الهى، پرهيزكارتر و در طاعت الهى، شتابان تر است.
نمایش منبع
به يقين، همگى در غربال آزمايش، به هم درآميخته و غربال مى شويد [تا خوبتان از بد، جدا گردد] و همچون محتويات ديگ، زير و رو مى شويد تا فرودستتان، فرادست گردد و فرادستتان، فرودست شود.
نمایش منبع
به ثروت و رفاه، شادمانى مكن و از تهيدستى و گرفتارى، اندوه به دلْ راه مده؛ زيرا طلا با آتش، خالص مى شود و مؤمن با بلا و گرفتارى.
نمایش منبع
هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا مى شود و خوبى ها و بدى هاى خود را مى بيند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462