کتابخانه احادیث شیعه

65 . تقوا، بيناكننده كورى دل ها

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اگر تقواى الهى پيشه كنيد، خداوند، به شما بصيرتى مى دهد تا (حقّ را از باطل) تشخيص دهيد و گناهانتان را مى پوشاند و شما را مى آمرزد، و خداوند، صاحب فضل و بخشش عظيم است.
نمایش منبع
خداوند، ـ عزّ و جلّ ـ به وسيله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى رسد حفظ مى كند و كور دلى و نادانى او را بر طرف مى سازد.
نمایش منبع
هر كس ستيزه جوست، قدرت تقواى الهى را ندارد.
نمایش منبع
تقواپيشه، هوا و هوسش مرده، خشمش فرو خورده، در آسايش، شكرگزار و در سختى ها، صبور است.
نمایش منبع
تقواى الهى، داروى درد قلب ها، بيناكننده كورى دل ها، شفابخش بيمارى جسم ها، برطرف كننده تباهى سينه ها، روشنى بخش ضعف چشم ها، فرونشاننده ترس و اضطراب دل ها و روشنايى سياهى و تاريكى شماست.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا عليه ‏السلام : :

مَن لم يَقدِرْ على ما يُكَفِّرُ بهِ‏ ذُنوبَهُ فَلْيُكثِرْ مِنَ الصَّلاةِ على محمّدٍ وآلِهِ فإنّها تَهدِمُ الذُّنوبَ هَدماً؛

هر كه نمى‏ تواند كارى كند كه به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و خاندان او بسيار درود فرستد؛ زيرا صلوات گناهان را ريشه كن مى ‏كند.

الأمالي للصدوق: 131/123

چهل حدیث « روزه »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458