کتابخانه احادیث شیعه

54. عدالت، حتى با دشمن

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره براى خدا قيام كنيد و به عدالت شهادت دهيد. دشمنى با گروهى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت پيشه كنيد كه به تقوا نزديك تر است و تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است.
نمایش منبع
ساعتى عدالت، بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.
نمایش منبع
هنگامى كه به غير عدالت حكم كنند، بركت ها از بين مى روند.
نمایش منبع
حقّ را بگو اگر چه نابودى تو در آن باشد؛ چرا كه [در واقع،] نجات تو در آن است و باطل را رها كن، هر چند نجات تو در آن باشد؛ چرا كه [در واقع،] نابودى تو در آن است.
نمایش منبع
بر دسته شمشيرى از شمشيرهاى حضرت رسول خدا صلي الله عليه و آله چنين نوشته شده بود: ... حقّ را بگو، هر چند عليه خودت باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

فاطمه زهرا عليهاالسلام :

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464