کتابخانه احادیث شیعه

42. درو كنى، آنچه بكارى

براى انسان جز آنچه سعى و كوشش كرده بهره و نصيبى نيست و اين كه (نتيجه) تلاش او به زودى ديده مى شود، سپس به او جزاى كافى داده خواهد شد.
نمایش منبع
فرزندم! بكوش تا امروزت بهتر از ديروز و فردايت بهتر از امروز باشد، كه هر كس دو روزش برابر باشد، زيانكار است و هر كس امروزش بدتر از ديروزش باشد، از رحمت خدا دور است.
نمایش منبع
هر كس خشمش را برطرف سازد، خداوند كيفرش را از او بردارد و هر كس زبانش را نگه دارد، خداوند عيبش را بپوشاند.
نمایش منبع
هر كس غمى از غم هاى دنيا را از مسلمانى برطرف نمايد، خداوند غمى از غم هاى روز قيامت را از او برطرف كند و هر كس بر شخص تنگدستى آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان گيرد و هر كس راز مسلمانى را بپوشاند، خداوند در دنيا و آخرت راز پوش وى شود.
نمایش منبع
از ما نيست و كرامتى هم ندارد كسى كه در شهر صد هزار نفرى يا بيشتر باشد و در آن شهر كسى پرهيزكارتر از او وجود داشته باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

لَولا أنَّ اللّه‏َ خَلَقَ أميرَ المُؤمِنينَ لِفاطِمَةَ ما كانَ لَها كُفوٌ عَلَى ظَهرِ الأرضِ؛

اگر خداوند اميرمؤمنان را براى فاطمه نمى ‏آفريد، در زمين همتايى براى او نبود.

الکافی ، ج 1 ، ص 461

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454