کتابخانه احادیث شیعه

36. شاه راه تقوا

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! روزه، بر شما نوشته شده، همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهيزگار شويد.
نمایش منبع
[رمضان] ماهى است كه خداوند، روزى ها و عمرها را در آن مى افزايد و زائران خانه اش را معيّن مى كند.
نمایش منبع
هر كس روزه، او را از خوردن غذايى كه اشتهاى آن را دارد، باز دارد، بر خداست كه او را از غذاى بهشت، سيرش كند و از نوشيدنى بهشت، به او بنوشاند.
نمایش منبع
روزه، امساك از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه روزه، خوددارى از تمامى چيزهايى است كه خداوند سبحان آنها را بد مى داند.
نمایش منبع
بار خدايا! براى تو، روزه گرفتيم و با روزى تو، افطار مى كنيم، پس آن را از ما بپذير. تشنگى رفت و رگ ها شاداب شد و پاداش ماند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454