کتابخانه احادیث شیعه

18. هجرت براى تعليم و تعلّم

چرا از هر فرقه اى گروهى كوچ نمى كنند تا اين كه معارف دينى را ياد بگيرند و آنگاه كه به وطن خويش برگشتند، قوم خود را بيم دهند (به وظايفشان آگاه كنند)، باشد كه آنان (از كيفر الهى) بترسند.
نمایش منبع
خداوند، چون خير بنده اى را بخواهد، به او فهم دين مى دهد و او را به دنيا، بى رغبت مى گرداند و به عيوبش، آگاهش مى سازد.
نمایش منبع
اى مردم! ديندارى اى كه همراه با فهم و آگاهى نباشد، خيرى در آن نيست و زندگى اى كه همراه با تفكّر نباشد، خيرى در آن نيست و عبادتى كه همراه با تقوا نباشد، خيرى در آن نيست.
نمایش منبع
كسى كه اندكى آگاهى از دين داشته باشد، بهتر است از كسى كه بسيار عبادت مى كند (امّا آگاهى اى از دين ندارد).
نمایش منبع
رحمت خداوند بر آن كس كه ما را نزد مردم، محبوب گردانَد و در نظر آنان، منفورمان نسازد. بدانيد كه به خدا سوگند، اگر راويان، سخنان زيباى ما را روايت مى كردند، عزيزتر مى شدند و هيچ كس نمى توانست به آنان ايرادى وارد سازد؛ ولى برخى از آنان، سخنى از ما مى شنوند و ده تا بر آن مى افزايند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462