کتابخانه احادیث شیعه

د ـ حدّ جواز بوسيدن دختر و پسر

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : چون دختر شش ساله شد ، او را مبوس و پسر نيز چون از هفت سالگى گذشت ، زن را نبوسد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : وقتى دختر آزاد به شش سالگى رسيد ، براى تو شايسته نيست كه او را ببوسى .
نمایش منبع
تهذيب الأحكام ـ به نقل از على بن عقبه ، از يكى از شيعيان ـ : امام كاظم عليه السلامنزد محمّد بن ابراهيم ، فرماندار مكّه و همسر فاطمه دختر
امام صادق عليه السلام بود . محمّد بن ابراهيم ، دخترى داشت كه لباس [زيبا ]بر او مى پوشاندند و نزد مردان مى آمد و مردان ، او را گرفته ، به آغوش مى كشيدند . هنگامى كه به امام كاظم عليه السلامرسيد ، ايشان ، در حالى كه دستان خود را كشيده بود ، او را [از اين كه به آغوشش درآيد ]نگه داشت و فرمود : «وقتى دختر به شش سالگى رسيد ، جايز نيست مردى كه مَحرم او نيست ، او را ببوسد و در آغوش بكشد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469