کتابخانه احادیث شیعه

ارزش تربيت

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : حقّ فرزند بر پدرش اين است كه نام نيك بر او بگذارد و دايه نيك برايش گزيند و او را به نيكى تربيت كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ پدرى چيزى بهتر از تربيت نيك براى فرزندش به ارث نگذاشته است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ پدرى ، هديه اى برتر از تربيتِ نيك به فرزندش نبخشيده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : فرزندانتان را تكريم كنيد و آنان را به نيكى تربيت كنيد كه آمرزيده مى شويد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : از حقّ فرزند بر پدرش اين است كه او را به نيكى تربيت كند و نسب او را انكار نكند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بهترين چيزى كه پدران براى پسرانشان به ارث مى گذارند ، تربيت است ، نه مال ؛ چرا كه مال مى رود و تربيت مى ماند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن ، همواره به خانواده اش ، دانش و تربيت شايسته ارث مى دهد تا همه را وارد بهشت سازد ، به گونه اى كه نه از كوچكشان ، نه از بزرگشان ، نه از خادمشان ، نه از پناهنده شان خالى نباشد . بنده نافرمان [خدا ]براى خانواده اش ادب ناشايست به ارث مى گذارد تا همه آنان را وارد دوزخ سازد ، به گونه اى كه نه از كوچك خانواده اش ، نه از بزرگشان ، نه از خادمشان و نه از همسايه شان تهى نباشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : لقمان گفت : اى فرزندم! اگر در كودكى تربيت شدى ، در بزرگ سالى از آن بهره مند مى شوى . هر كس آهنگِ تربيت كند ، به
آن اهتمام مى ورزد و هر كس به آن اهتمام ورزد ، براى دانستن آن ، خود را به زحمت مى اندازد و هر كس خود را براى دانستن آن به زحمت مى اندازد ، به شدّت در جستجوى آن مى شود و هر كس جستجويش شدّت يابد ، از آن ، بهره مند مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462