کتابخانه احادیث شیعه

درجات بهشت

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در راه خدا با كسى برادرى كند ، خداوند ، او را در بهشت به چنان منزلت والايى برمى كشد كه با ديگر اعمالش بدان دست نمى يابد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، در ميان مؤمنان ، برادرى اى پديد نياورد ، مگر آن كه براى هريك از آن دو [برادر] نيز درجه اى(منزلتى) قرار داد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در راه خدا و براى خدا برادرى را دوست بدارد و به او بگويد : «من تو را براى خدا دوست دارم» ، چون همگى به بهشت درآيند ، كسى كه در راه خدا ديگرى را دوست داشته است ، به سبب اين دوستى ، منزلتش از ديگرى بالاتر خواهد بود .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركس در راه اسلام ، برادرى تازه را به دوستى بگيرد ، خداوند در بهشت ، برايش بُرجى از گوهر مى سازد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه كسى در راه خداوند عز و جل پيمان برادرى با ديگرى پديد آورَد ، خداوند در بهشت ، برايش خانه اى خواهد ساخت .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : اتاق هاى دوستانِ خدايى در بهشت ، همچون ستاره درخشان شرقى يا غربى ديده مى شود .
پس گفته مى شود : اينان كيستند ؟
پاسخ داده مى شود : «اينان، دوستداران در راه خداوند عز و جلهستند» .
نمایش منبع
أعلام الدين : پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود : «من مردمى را مى شناسم كه در روز قيامت، نزد خداوند متعال منزلتشان چون من است ، در حالى كه نه پيامبر هستند و نه شهيد؛ امّا پيامبران و شهيدان، به خاطر منزلتشان بر آنان رشك مى برند».
پرسيدند : اى پيامبر خدا! آنان كيستند؟
فرمود: «مردمى كه نه براى پيوند خويشاوندى و نه به سبب مال ، بلكه تنها در راه روح خدا با يكديگر برادرى كرده اند. سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، چهره هايشان را نورى است و خود، برخوردار از نورند . چون مردمْ اندوهگين شوند، اندوهگين نمى گردند و چون مردم بترسند ، نمى ترسند» .
سپس حضرت ، اين گفته خداوند متعال را برخواند : « «هان ! بر اولياى خدا ترسى نيست و آنان، اندوهگين نمى شوند» » .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل فرمود : «دوستى كنندگان در راه جلال من ، منبرهايى از نور [در بهشت] دارند و پيامبران و شهيدان ، بر آنانْ رشك مى برند» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : روز قيامت، دوستانِ در راه خدا ، بر زمينى از زبرجد سبز و در سايه عرش خدا و در كنار دست راستش ـ حال آن كه هر دو دستش راست است ـ قرار دارند و چهره هايشان سفيدتر و درخشان تر از خورشيد تابان است . به سبب منزلتى كه دارند ، هر فرشته مقرّب و پيامبر مُرسَلى، بر آنان رشك مى برد و مردم مى گويند : «اينان كيستند ؟». پس گفته مى شود : «اينان ، دوستانِ در راه خدا هستند» .
نمایش منبع
الأمالى مفيد ـ به نقل از عبداللّه بن مسعود ـ : پيامبر خدا فرمود : «دوستانِ در راه خداوند عز و جل در بهشت بر تكيه گاه هايى از ياقوت سرخ قرار دارند و از بالا به بهشت مى نگرند و چون يكى از آنان به بهشت بنگرد ، زيبايى اش خانه هاى بهشتيان را پُر مى كند . پس بهشتيان مى گويند : "بيرون رويم تا دوستانِ در راه خداوند عز و جل را ببينيم" . آن گاه بيرون مى آيند و به آنان مى نگرند كه هر يك از آنان ، چهره اش چون ماه شب چهارده مى درخشد و بر پيشانى هايشان نوشته شده است : "اينان اند ، دوستانِ در راه خداوند عز و جل"» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : روز قيامت ، دوستانِ در راه خدا بر منبرهايى از نور قرار دارند و نورِ چهره هايشان و نورِ پيكرهايشان و نورِ منبرهايشان ، همه چيز را روشن كرده و بر آنها تابيده است ، تا آن جا كه با اين نور شناخته
مى شوند و گفته مى شود : «اينان ، دوستان در راه خداوند هستند» .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هركه در راه خداوندْ برادرى به دست آورَد ، در بهشت ، خانه اى به دست آورده است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469