کتابخانه احادیث شیعه

استوارترين دستاويز ايمان

رسول خدا صلي الله عليه و آله : استوارترين دستاويز ايمان ، دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : برترين ايمان ، آن است كه براى خدا دوست بدارى و براى خدا دشمن بدارى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستى مؤمن نسبت به مؤمن [ديگر] در راه خدا ، از بزرگ ترين شاخه هاى ايمان است . هان ! هركه در راه خدا دوست بدارد ، در راه خدا دشمن بدارد ، در راه خدا ببخشد و در راه خدا از بخشيدن باز ايستد ، از برگزيدگانِ خداست .
نمایش منبع
المعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر خدا از ابوذر پرسيد: «استوارترين دستاويز ايمان ، كدام است؟» .
پاسخ داد : خدا و پيامبرش داناترند .
حضرت فرمود : «دوستى كردن در راه خدا و دشمنى كردن در راه خداست ، و مهرورزى در راه خدا و كين ورزى در راه خدا».
نمایش منبع
المستدرك على الصحيحين ـ به نقل از عبداللّه بن مسعود ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله مرا صدا زد . سه بار گفتم : اى پيامبر خدا ، لبيك!
حضرت فرمود : «آيا مى دانى استوارترين دستاويز ايمان ، كدام است ؟».
گفتم : خدا و پيامبرش داناترند .
فرمود : «استوارترين آن ، خداوند را سرپرست خود گرفتن از طريق دوستى و دشمنىِ در راه اوست» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا به يارانش فرمود : «استوارترين دستاويز ايمان ، كدام است ؟».
گفتند : خدا و پيامبرش داناترند .
برخى از آنان گفتند : نماز است .
پاره اى گفتند : زكات است .
عدّه اى گفتند : روزه است .
گروهى گفتند : حج و عمره است .
برخى نيز گفتند : جهاد است .
پيامبر خدا فرمود : «هر آنچه گفتيد ، فضيلتى دارد؛ امّا آن نيست . بلكه استوارترين دستاويز ايمان ، دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا و دوستى كردن با دوستان خدا و بيزارى جستن از دشمنان خداست» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين مرتبه دين ، دوستى در راه خداست و دشمنى در راه خدا ، و گرفتن در راه خدا و بخشيدن در راه خداى سبحان .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از استوارترين دستاويزهاى ايمان ، آن است كه در راه خدا دوست بدارى ، در راه خدا دشمن بدارى ، در راه خدا ببخشى و در راه خدا نبخشى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462