کتابخانه احادیث شیعه

ياد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه خداوند عز و جلرا بسيار ياد كند ، خداوند ، دوستش خواهد داشت .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه بسيار ياد خداوند عز و جل كند ، خداوند ، دوستش خواهد داشت ، و هركه بسيار ياد خدا كند ، برايش دو برائت نامه نوشته خواهد شد : برائتى از دوزخ و برائتى از نفاق .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلمى فرمايد : اى محمّد! اگر آفريدگان به ساخته هاى شگفت من مى نگريستند ، جز مرا نمى پرستيدند و اگر شيرينى ياد مرا در دل هايشان مى چشيدند ، ملازم درگاه من مى شدند و اگر به ظرائف نيكى هاى من مى نگريستند ، به چيزى جز من نمى پرداختند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلمى فرمايد : «هرگاه اشتغال به من بر بنده ام چيره گردد ، خواسته و لذّتش را در ياد خود قرار خواهم داد . پس چون خواسته و لذّتش را در ياد خود قرار دادم ، عاشق من مى شود و من عاشق او مى شوم . پس چون عاشق من شد و من عاشق او شدم ، پرده ميان خود و او را برخواهم داشت و اين حالت را بر او مسلّط خواهم كرد ، تا آن كه چون مردمْ غافل شدند ، او غافل نشود . اين كسان ، سخنشان سخن پيامبران است . آنان ، قهرمانان حقيقى اند» .
نمایش منبع
المواعظ العددية : خداوند به داوود عليه السلام وحى كرد : «اى داوود ! هر كه مرا شناخت ، مرا ياد كرد و هركه مرا ياد كرد ، مرا قصد كرد و هركه مرا قصد كرد ، به جستجوى من برخاست و هركه به جستجوى من برخاست ، مرا يافت و هركه مرا يافت ، مرا نگه داشت و هركه مرا نگه داشت ، هيچ كس را بر نخواهد گزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا ، كليد اُنس گرفتن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا ، خوراك جان ها و همنشينى با محبوب است .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام : بارالها ! بر محمّد و آل محمّد ، درود فرست و به هنگام غفلت ، مرا با ياد خود ، هشيار ساز . به روزگار مهلت ، مرا در راه طاعت خود به كار گير و راه آسانى به سوى دوستى ات برايم بگشا كه با آن ، خير دنيا و آخرت را بر من كامل گردانى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469