کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

خدا را دوست بداريد و محبوب ديگران سازيد

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خدا را به سبب نعمت هايى كه به شما بخشيده است ، دوست بداريد . مرا به سبب دوستى خداى عز و جل دوست بداريد و اهل بيتم را براى دوستى من ، دوست بداريد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : آن كه خدا را دوست مى دارد ، دوستش بداريد و خدا را با همه قلبتان دوست بداريد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خدا را محبوب بندگانش كنيد ، تا خدا شما را دوست بدارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداى عز و جلبه داوود عليه السلامفرمود : «مرا دوست بدار و محبوب خلقم گردان» .
داوود گفت : پروردگارا ! آرى ، من تو را دوست دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب خلقت گردانم ؟
فرمود : «نعمت هايى را كه به آنان داده ام ، يادآور شو ؛ زيرا اگر خوبى هايم را يادآورشان شوى ، مرا دوست خواهند داشت» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : داوود عليه السلامدر گفتگويش با پروردگار گفت : پروردگارا ! كدام بنده ات در نزدت محبوب تر است ، تا او را به سبب دوستى ات، دوست بدارم ؟
فرمود : «اى داوود ! محبوب ترين بنده ام نزد من ، شخص پاك دلِ پاك دستى است كه به كسى بدى نمى رساند و سخن چينى نمى كند . كوه ها از جاى كنده مى شوند ؛ امّا او ثابت است . مرا دوست مى دارد و آن را كه مرا دوست بدارد نيز دوست مى دارد و مرا محبوب بندگانم مى گرداند» .
داوود عليه السلام گفت : پروردگارا ! تو نيك مى دانى كه من دوستت دارم و آن را كه دوستت بدارد نيز دوست مى دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب گردانم ؟
فرمود : «آيات ، نعمت ها و عطاى مرا به آنان يادآورى كن» .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداى تعالى به موسى عليه السلاموحى فرمود: «مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان» .
موسى عرض كرد : پروردگارا! تو مى دانى كه هيچ كس را بيشتر از تو دوست نمى دارم ؛ اما ـ پروردگارا! ـ بادل هاى بندگان چه كنم ؟
خداى تعالى به او وحى فرمود : «نعمت ها و نيكى هايم را به آنان يادآور شو؛ زيرا كه آنان جز خوبى از من نديده اند و به ياد ندارند» .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : خداوند عز و جل به موسى عليه السلاموحى كرد : «مرا محبوب خلقم گردان و خلقم را محبوب من گردان» .
موسى عليه السلام گفت : پروردگارا ! چگونه اين كار را انجام دهم ؟
فرمود : «نعمت ها و عطاهاى مرا به آنان يادآورى كن ، تا مرا دوست بدارند ، كه اگر شخصِ گريزان از درگاهم و يا گم شده از آستانم را بازگردانى و هدايت نمايى ، از عبادت صد ساله اى كه روزهايش را روزه دار و شب هايش را شب زنده دار باشى ، برايت برتر است» .
نمایش منبع
إرشاد القلوب : خداوند به موسى عليه السلام وحى كرد : «نعمت هايم را به خلقم يادآورى كن ، به آنان نيكى نما و مرا محبوبشان گردان ، كه آنان ، جز كسى را كه به آنان نيكى نموده است ، دوست نمى دارند» .
نمایش منبع
شُعَبُ الإيمان ـ به نقل از انس ـ : پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهفرمود : «هان ! شما را از مردمى كه نه پيامبرند و نه شهيد ، و ليكن روز قيامت بر منبرهايى از نور قرار دارند و پيامبران و شهيدان به منزلتشان نزد خداوند عز و جل رشك مى برند ، باخبر كنم ؟» .
[اصحاب] گفتند : آنان كيستند ؟
فرمود : «كسانى كه بندگان خدا را نزد خدا محبوب مى گردانند و خدا را محبوب بندگانش مى سازند و خيرخواهانه بر زمين گام مى زنند» .
پرسيديم : «خدا را محبوب بندگان خدا مى گردانند [ ، روشن است] ؛ امّا چگونه بندگان خدا را محبوب خدا مى گردانند ؟
فرمود : «به آنان فرمان مى دهند تا خدا را دوست بدارند و از آنچه خداوند ناخوش مى دارد ، بازشان مى دارند و [بندگان خدا ]چون از اين آمران و ناهيانْ اطاعت كردند ، خداوند ، دوستشان خواهد داشت» .
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461