کتابخانه احادیث شیعه

ج ـ ياد كردِ محبوب

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركس چيزى را دوست بدارد ، از آن ، بسيار ياد مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركس چيزى را دوست بدارد ، شيفته يادكردش مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462