کتابخانه احادیث شیعه

توجّه به حقوق برادران

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن با يكديگر دوستى كنند ، خداوند از هريك از آنان درباره نحوه مصاحبت دوستش با او پرسش خواهد كرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه با كسى برادرى كردى ، حقّ برادرى را گرامى دار (حقوق دوستى را رعايت كن) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصيّت خويش به فرزندش محمّد حَنَفيه ـ : پسركم! ... حقّ برادرت را به اعتمادِ دوستى ميان خودتان ، ضايع مكن ؛ زيرا آن كه حقّش را ضايع كرده اى ، برادرت نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوار شمردن حقوق برادران ، از نشانه هاى بى توفيقى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ارجمندترينْ خصلت ، رعايت دوستى است و بهترينْ همّت ، وفاى به وعده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى را نگه دار ، گرچه ديگرى آن را نگه ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : [پيمان ]دوستى ات را گرامى شمار و عهدت را نگه دار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينْ جوان مردى ، نگهداشتِ دوستى است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : [دوستان] به دليل دورى شان از خيانت ، «برادر» و به دليل پاسداشتِ حقوق دوستى و راستى ، «صَديق» ناميده شده اند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوندِ والا نام ، حافظِ كسى است كه دوست خود را حفظ كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چه قدر براى انسان ، زشت است كه برادرش حقّ دوستى او را بشناسد ؛ امّا او حقّ برادرش را نشناسد!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469