کتابخانه احادیث شیعه

زينهار از دشمنى با يكديگر

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از اختلاف ميان خود بپرهيزيد ، كه زداينده حديث ] ايمان] است .
نمایش منبع
سُنن أبى داوود ـ به نقل از ابو دردا ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از آنچه [ثوابش ]از درجه روزه ، نماز و صدقه برتر است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى .
فرمود : آن ، آشتى ميان افراد است ؛ چرا كه اختلاف ، زداينده [ايمان ]است» .
نمایش منبع
الزهد ابن مبارك ـ به نقل از سعيد بن مُسيَّب ـ : پيامبر خدا فرمود : «هان ! شما را از چيزى كه بهتر از نماز و روزه بسيار است ، خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ! اى پيامبر خدا .
فرمود : «آشتى ميان افراد . از دشمنى بپرهيزيد ، كه زداينده [ايمان ]است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هان ! دشمنى با يكديگر ، زداينده است . مقصودم زداينده مو نيست ، كه زداينده دين است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : بيمارى امّت ها به سوى شما خزيده است ؛ حسادت و دشمنى اى كه زداينده است . نمى گويم مو را مى زدايد ؛ بلكه دين را مى زدايد .
نمایش منبع
المُستدرَك على الصحيحَين ـ به نقل از ابو هريره ـ : از پيامبر خدا شنيدم مى فرمود : «امّت من به زودى به بيمارى امّت ها دچار مى شوند» .
پرسيدند : اى پيامبر خدا ! بيمارى امّت ها چيست ؟
فرمود : «سرمستى ، ناسپاسى ، نازيدن به بسيارى مال و فرزند ، فزونى جويى بر يكديگر در دنيا، و دشمنى و حسادت به يكديگر، تا آن كه به سركشى مى انجامد».
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از دشمنى با خويشاوندان مؤمن خود بپرهيزيد، كه دين زداست.
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : اى بندگان خدا! برادر باشيد و با يكديگر دشمنى و كينه توزى مكنيد . در پىِ درستى و استوارى باشيد و در كارها ميانه روى كنيد و [در اين صورت] ، بر شما مژده باد !
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از يكديگر مَبُريد و به يكديگر پشت مكنيد و با يكديگر دشمنى و حسادت مورزيد و با هم برادر باشيد .
نمایش منبع
المُعجم الكبير ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر صلي الله عليه و آله بر منبر فرمود : «هان ! شما را از شريرانتان خبر دهم؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر بخواهى .
فرمود : «شريرترين شما كسى است كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد] ، بنده اش را تازيانه مى زند و عطاى خود را از ديگران بازمى دارد» .
سپس فرمود : «آيا شما را از بدتر از چنين كسى خبر دهم ؟ » .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا ، اگر شما بخواهيد .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .
نمایش منبع
تحف العقول : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «هان! شما را از شريرترين مردم خبر دهم؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه تنها فرود مى آيد [و با ديگران نمى آميزد]، عطاى خود را باز مى دارد و بنده اش را با تازيانه مى زند. هان! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه از هيچ لغزشى نمى گذرد و هيچ عذرى را نمى پذيرد».
سپس فرمود: «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟»
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه به خيرش اميد و از شرّش ايمنى نيست» .
سپس فرمود : «هان ! شما را از بدتر از آن خبر دهم ؟» .
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا .
فرمود : «آن كه با مردم دشمنى مى كند و آنان با او دشمنى مى كنند» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با يكديگر دشمنى مكنيد ، كه زداينده [ايمان ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا ، بر دشمنانِ يكديگر، تنگ است .
نمایش منبع
حدیث روز

حضرت علی علیه السلام: :

أَكْرِمْ عَشـيرَتَكَ فَاِنـَّهُمْ جـَناحُكَِ؛

خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

غررالحكم: ج2، ص229

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469