کتابخانه احادیث شیعه

مَثَل مرگ و رستاخيز

امام باقر عليه السلام :در نصايح لقمان به پسرش است كه گفت : «اى پسرم! اگر درباره مرگْ ترديد دارى، خواب را از خود ، دور كن ـ كه نخواهى توانست ـ و اگر درباره رستاخيزْ ترديد دارى، بيدار شدن از خواب را از خود دور كن ـ كه نخواهى توانست ـ ؛ زيرا اگر انديشه كنى ، مى دانى كه جان تو در دست ديگرى است و همانا خواب ، به منزله مرگ است و بيدارى پس از خواب ، به منزله بر انگيخته شدن پس از مرگ» .
نمایش منبع
تنبيه الخواطر ـ در آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! تو همان گونه كه مى خوابى، مى ميرى و همان گونه كه بيدار مى شوى، بر انگيخته مى گردى .
نمایش منبع
الدعاء ، طبرانى ـ به نقل از حسن حديث ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! اگر به رستاخيز يقين ندارى، پس هر گاه خوابيدى ، بيدار نشو ؛ زيرا تو همان گونه كه بيدار مى شوى ، بر انگيخته خواهى شد.
نمایش منبع
أعلام الدين :لقمان به پسرش سفارش كرد و گفت : « . . . اى پسرم! بدان كه مرگ براى مؤمن، مانند يك لحظه خوابيدن است و بر انگيخته شدن او ، مانند بيدارى از همان خواب است. پس اين سفارش را از من بپذير و آن را پيش چشمان خود قرار بده . خداوند ، جانشين من بر توست و او براى ما كافى است و وكيل خوبى است» .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454