کتابخانه احادیث شیعه

سكوت

ربيع الأبرار :لقمان گفت : «اى پسرم! هر گاه مردم به نيكويىِ سخنانشان فخر نمودند ، تو به نيكويىِ سكوتت مباهات كن» .
نمایش منبع
محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «اى پسرم ! سكوت را مراعات كن كه من هرگز بر سكوت پشيمان نشده ام ، و چه بسا سخن گفتم و پشيمان شدم ».
نمایش منبع
أسرار البلاغة :لقمان بسيار سكوت مى كرد . چون درباره آن، مورد پرسش قرار گرفت ، پاسخ داد : «خداوند براى من، دو گوش و يك زبان قرار نداده، جز براى اين كه شنيده هايم بيش از گفته هايم باشد ».
نمایش منبع
كتاب الحلم، ابن ابى الدنيا ـ به نقل از وَهْب بن مُنبّه ـ : در حكمت لقمان است كه به پسرش گفت : «اى پسرم ! دانش نيكوست و آن به همراه بردبارى، نيكوتر. سكوت نيكوست و آن به همراه دانايى، نيكوتر .
اى پسرم ! زبان، نيش بدن است پس بپرهيز از اين كه چيزى از زبانت در آيد كه تنت را نابود سازد يا پروردگارت را بر تو خشمگين نمايد ».
نمایش منبع
خزانة الخيال :لقمان به پسرش گفت : «اى پسرم ! زبان، كليد خير و شر است. پس جز در خير، دهانت را مهر و موم كن ، همان طور كه [صندوق ]طلا و نقره را مهر و موم مى كنى ».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461