کتابخانه احادیث شیعه

مبارزه با شيطان

البداية و النهاية ـ به نقل از حسن حديث ـ : لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! هر گاه شيطان از درِ شك و ترديد بر تو وارد شد، تو او را با يقين و نصيحت ، مغلوب ساز . و هر گاه از درِ كاهِلى و خستگى بر تو وارد شد، تو او را با ياد قبر و قيامت ، مغلوب ساز. و هر گاه از درِ ميل و ترس بر تو وارد شد، به او خبر بده كه دنيا ، جدا شدنى و ترك شدنى است» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454