کتابخانه احادیث شیعه

ح ـ سودايى سودآور

امام على عليه السلام : زهد، سودايى سودآور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، يك ثروت است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : زهد به دنيا، غنيمتى باد آورده است. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام : :

اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛

دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد.

غرر، ح2486

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469