کتابخانه احادیث شیعه

ب ـ ريشه دين و كمك آن :

امام على عليه السلام : زهد، ريشه دين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شش چيز از پايه هاى دين است : ... و زهدِ به دنيا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زهد، پايه يقين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر تو باد زهد؛ زيرا كه آن ، كمك دين است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام عسكرى عليه ‏السلام : :

مَن أنِسَ باللّه‏ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاس؛

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏ گزيند.

الدرّة الباهرة : 43

چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454