اندرزهاى خداوند

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : فاتَّقُوا اللّه َ الّذي نَفَعَكُم بمَوعِظَتِهِ ، وَ وعَظَكُم برِسالَتِهِ ، و امتَنَّ علَيكُم بنِعمَتِهِ ، فَعَبِّدوا أنفُسَكُم لعِبادَتِهِ ، و اخرُجوا إلَيهِ مِن حَقِّ طاعَتِهِ .حديث

امام على عليه السلام : پس، پروا كنيد از خدايى كه با اندرزِ خود شما را سود بخشيد و با پيام خويش شما را اندرز داد و با نعمتش بر شما منّت نهاد. پس، جان هاى خود را به عبادت و بندگى او در آوريد و حقّ طاعت او را بگزاريد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : اِنتَفِعوا بِبَيانِ اللّه ِ ، و اتَّعِظوا بمَواعِظِ اللّه ِ ، و اقبَلوا نَصيحَةَ اللّه ِ .حديث

امام على عليه السلام : از بيان خداوند بهره مند شويد و از اندرزهاى خدا پند گيريد و نصيحت خدا را بپذيريد.