هدايت كردن، ويژه خداوند است

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : بُعِثتُ داعِيا و مُبَلِّغا و لَيسَ إلَيَّ مِن الهُدى شَيءٌ ، و خُلِقَ إبليسُ مُزَيِّنا و لَيسَ إلَيهِ مِن الضَّلالَةِ شَيءٌ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من [فقط] براى دعوت و رساندن [پيام خدا] برانگيخته شده ام و در كار هدايت، هيچ اختيارى ندارم و ابليس نيز براى آراستن [گناهان در نظر مردم ]آفريده شد و در كار گمراه كردن هيچ اختيارى ندارد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : قالَ اللّه ُ جلّ جلالُهُ : عِبادِي، كُلُّكُم ضالٌّ إلاّ مَن هَدَيتُهُ ، و كَلُّكُم فَقيرٌ إلاّ مَن أغنَيتُهُ ، و كُلُّكُم مُذنِبٌ إلاّ مَن عَصَمتُهُ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند جلّ جلاله فرمود: اى بندگان من! همه شما گمراهيد، مگر كسى كه من هدايتش كنم و همه شما نيازمنديد، مگر كسى كه من توانگرش سازم و همه شما گنه كاريد، مگر كسى كه من او را از گناه نگه دارم.