گوش دادن به قرآن

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ألا مَن اشتاقَ إلَى اللّه ِ فَليَستَمِعْ كلامَ اللّه ِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! هر كه مشتاق خداست، پس، به كلام خدا گوش دهد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استَمَعَ آيَةً مِن القرآنِ خَيرٌ لَهُ مِن ثَبِيرٍ ذَهَبا .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به يك آيه از قرآن گوش كند، برايش بهتر از كوهى از طلاست .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يُدفَعُ عن قارئِ القرآنِ بَلاءُ الدنيا ، و يُدفَعُ عن مُستَمِعِ القرآنِ بَلاءُ الآخِرَةِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از قارى قرآن، بلاى دنيا دور مى شود و از شنونده قرآن، بلاى آخرت.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استَمَعَ إلى آيَةٍ مِن كتابِ اللّه ِ كُتِبَت لَهُ حَسَنةً مُضاعَفةً ، و مَن تَلا آيَةً مِن كتابِ اللّه ِ كانَت لَهُ نورا يَومَ القِيامَةِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه به يك آيه از كتاب خدا گوش دهد، برايش ثوابى دو چندان نوشته شود و هر كه يك آيه از كتاب خدا تلاوت كند، روز قيامت آن آيه نورى براى او باشد.