3 ـ برابرى در مراتب

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا يَزالُ الناسُ بخَيرٍ ما تَفاوَتُوا ، فإذا استَوَوا هَلَكُوا .حديث

امام على عليه السلام : مردم تا زمانى كه [در جايگاه هاى اجتماعى ]گونه گون باشند پيوسته در خير و خوبى به سر خواهند برد و هرگاه برابر شوند نابود گردند.