كسى كه خودش را بر عيبها مؤاخذه كند

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن مَقَتَ نَفسَهُ دونَ مَقْتِ النّاسِ آمَنَهُ اللّه ُ مِن فَزَعِ يَومِ القِيامَةِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به جاى خشم گرفتن بر مردم بر نفْس خويش خشم گيرد، خداوند او را از وحشت روز قيامت در امان دارد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن وَبَّخَ نَفسَهُ عَلى العُيوبِ ارْتَعَدَتْ .حديث عَن كَثيرِ الذُّنوبِ .حديث

امام على عليه السلام : هر كس نفْس خود را براى عيبهايى كه دارد سرزنش كند، نفْسش، از بسيارى از گناهان [ دست برداشته ]به لرزه درآيد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن حاسَبَ نَفسَهُ وَقَفَ عَلى عُيوبِه و أحاطَ بِذُنوبِه ، وَ اسْتَقالَ الذُّنوبَ ، و أصْلَحَ العُيوبَ .حديث

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را حسابرسى كند، به عيبها و گناهان خويش آگاه شود و گناهان را جبران و عيبها را برطرف سازد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : اِشْتِغالُكَ بِمَعايِبِ نَفْسِكَ يَكفيكَ العارَ .حديث

امام على عليه السلام : پرداختنِ تو به عيبهاى خودت، ننگ و عار را از تو دور مى سازد.