غنيمت شمردن عمر

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : كُنْ عَلى عُمرِكَ أشَحَّ مِنكَ عَلى دِرهَمِكَ و دينارِكَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به عمر خود بخيل تر باش تا به درهم و دينارت.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : إنَّ العُمرَ مَحدودٌ لَن يَتَجاوَزَ أحَدٌ ما قُدِّرَ لَهُ، فبادِروا قَبلَ نَفاذِ الأجَلِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مدت زندگانى، محدود است و هيچ كس از عمرى كه برايش مقدّر شده است، هرگز فراتر نمى رود. پس، پيش از آن كه عمر به سر آيد بشتابيد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : بادِرْ بِأربَعٍ قَبلَ أربَعٍ : بِشَبابِكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و صِحَّتِكَ قَبلَ سُقمِكَ ، و غِناكَ قَبلَ فَقرِكَ ، و حَياتِكَ قَبلَ مَماتِكَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چهار چيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار: جوانيت را پيش از پيرى خود، تندرستيت را پيش از بيماريت، توانگريت را پيش از نيازمنديت و زندگيت را پيش از مرگت.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يُفتَحُ لِلعَبدِ يَومَ القِيامَةِ عَلى كُلِّ يَومٍ مِن أيّامِ عُمرِهِ أربَعَةٌ و عِشرونَ خَزانَةً ـ عَدَدَ ساعاتِ اللَّيلِ و النَّهارِ ـ فخَزانَةٌ يَجِدُها مَملوءَةً نورا و سُرورا فيَنالُهُ عِندَ مُشاهَدَتِها مِنَ الفَرَحِ وَ السُّرورِ ما لَو وُزِّعَ عَلى أهلِ النّارِ لأَدهَشَهُم عَنِ الإحساسِ بِألَمِ النّارِ ، و هِيَ السّاعَةُ الّتي أطاعَ فيها رَبَّهُ ، ثُمَّ يُفتَحُ لَهُ خَزانَةٌ اُخرى فيَراها مُظلِمَةً مُنتِنَةً مُفزِعَةً فيَنالُهُ عِندَ مُشاهَدَتِها مِنَ الفَزَعِ و الجَزَعِ ما لَو قُسِّمَ عَلى أهلِ الجَنَّةِ لَنَغَّصَ عَلَيهِم نَعيمَها ، و هِيَ السّاعَةُ الّتي عَصى فيها رَبَّهُ ، ثُمَّ يُفتَحُ لَهُ خَزانَةٌ اُخرى فيَراها فارِغَةً لَيسَ فيها ما يَسُرُّهُ و لا ما يَسوؤهُ ، و هِيَ السّاعَةُ الّتي نامَ فيها أوِ اشتَغَلَ فيها بِشَيءٍ مِن مُباحاتِ الدّنيا ، فيَنالُهُ مِنَ الغَبنِ و الأسَفِ عَلى فَواتِها ـ حَيثُ كانَ مُتَمَكِّنا مِن أن يَملَأها حَسَناتٍ ـ ما لا يوصَفُ ، و مِن هذا قَولُهُ تَعالى : «ذلكَ يَومُ التَّغابُنِ» .حديث .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت براى هر روز از روزهاى عمر بنده بيست و چهار گنجينه، به تعداد ساعات شبانه روز، گشوده مى شود. گنجينه اى را پر از نور و شادمانى مى بيند و با مشاهده آن چنان شادى و سرورى به او دست مى دهد كه اگر ميان دوزخيان تقسيم شود احساسِ دردِ آتش را از يادشان مى برد. اين گنجينه ساعتى است كه در آن پروردگارش را اطاعت كرده است
سپس گنجينه ديگرى برايش باز مى شود و آن را تاريك و بدبو و وحشتناك مى يابد و از مشاهده آن چنان ترس و وحشتى به او دست مى دهد كه اگر ميان بهشتيان تقسيم شود، نعمتِ بهشت را به كام آنها تلخ مى سازد و آن ساعتى است كه در آن پروردگارش را نافرمانى كرده است. آن گاه گنجينه ديگرى برايش گشوده مى شود و آن را خالى مى يابد و در آن چيزى كه او را شادمان يا ناراحت كند يافت نمى شود و آن ساعتى است كه در آن خواب بوده يا به امور مباح دنيا اشتغال داشته است. پس، از اين كه مى توانسته اين ساعت و لحظات را با كارهاى خوب پُر كند و نكرده چنان احساسى از غبن و اندوه به او دست مى دهد كه در وصف نمى گنجد. و از اين باب است اين سخنِ خداوند متعال: «آن [روز] روز حسرت خوردن است».

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لَوِ اعتَبَرتَ بِما أضَعتَ مِن ماضي عُمرِكَ لَحَفِظتَ ما بَقِيَ .حديث

امام على عليه السلام : اگر از ضايع كردن عمر گذشته ات عبرت گيرى، بي گمان از ضايع شدن باقيمانده آن جلوگيرى.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إنَّ المَغبونَ مَن غَبَنَ عُمرَهُ ، و إنَّ المَغبوطَ مَن أنفَذَ عُمرَهُ في طاعَةِ رَبِّهِ .حديث

امام على عليه السلام : بازنده كسى است كه عمر خود را ببازد و خوشبخت كسى است كه عمرش را در طاعت پروردگارش گذراند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : فبادِروا العَمَلَ ، و خافُوا بَغتَةَ الأجَلِ ؛ فإنَّهُ لا يُرجى مِن رَجعَةِ العُمرِ ما يُرجى مِن رَجعَةِ الرِّزقِ .حديث

امام على عليه السلام : به سوى عمل بشتابيد و از فرا رسيدن ناگهانى مرگ بترسيد؛ زيرا آن اميدى كه به بازگشت رزق و روزى هست به بازگشت عمر نيست.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إنَّ ماضي عُمرِكَ أجَلٌ ، و آتيهِ أمَلٌ ، و الوَقتُ عَمَلٌ .حديث

امام على عليه السلام : گذشته عمر تو، به سر آمده اى است و آينده اش اميدى [كه ممكن است تحقق نيابد و عمرى در كار نباشد] و زمان حالى كه در آن هستى زمان عمل.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : ماضي يَومِكَ فائتٌ ، و آتيهِ مُتَّهَمٌ ، و وَقتُكَ مُغتَنَمٌ .حديث

امام على عليه السلام : گذشته روز تو رفته است و آينده اش محل ترديد است و زمان حال مغتنم است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إنَّ ماضي يَومِكَ مُنتَقِلٌ، و باقِيَهُ .حديث مُتَّهَمٌ ، فَاغتَنِمْ وَقتَكَ بِالعَمَلِ .حديث

امام على عليه السلام : گذشته عمر تو رفته و باقيمانده آن محل ترديد است. پس زمانى را كه در آن به سر مى برى براى كار و عمل غنيمت شمار.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إنَّ اللَّيلَ و النَّهارَ يَعمَلانِ فيكَ فَاعمَل فيهِما ، و يَأخُذانِ مِنكَ فخُذْ مِنهُما .حديث

امام على عليه السلام : شب و روز در تو كارگرند؛ پس تو نيز در آنها كار كن. آنها از تو مى گيرند پس تو نيز از آنها برگير.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : ما أسرَعَ السّاعاتِ فِي اليَومِ ، و أسرَعَ الأيّامَ فِي الشَّهرِ ، و أسرَعَ الشُّهورَ فِي السَّنَةِ ، و أسرَعَ السّنينَ (السَّنَةَ) فِي العُمرِ ! .حديث

امام على عليه السلام : چه زود مى گذرد ساعات روز و روزهاى ماه و ماههاى سال و سالهاى عمر!

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : السّاعاتُ تَختَرِمُ الأعمارَ ، و تُدني مِنَ البَوارِ .حديث

امام على عليه السلام : لحظه ها، عمرها را نابود مى كنند و به مرگ و نيستى نزديك مى گردانند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن أفنى عُمرَهُ في غَيرِ ما يُنجيهِ فقَد أضاعَ مَطلَبَهُ .حديث

امام على عليه السلام : هر كه عمر خود را در راه چيزى جز آنچه او را نجات مى دهد صرف كند، مطلوب خود را از دست داده است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : أيُّها النّاسُ ! الآنَ الآنَ مِن قَبلِ النَّدَمِ ، و مِن قَبلِ «أن تَقولَ نَفسٌ يا حَسرَتى عَلى ما فَرَّطتُ في جَنبِ اللّه ِ» .حديث ! .حديث

امام على عليه السلام : اى مردم! اينك، اينك زمان را دريابيد، پيش از آن كه پشيمان شويد و پيش از آن كه هر كسى بگويد: اى دريغا! كه در كار خدا كوتاهى كردم.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : أيُّها النّاسُ ! الآنَ الآنَ ما دامَ الوَثاقُ مُطلَقا ، و السِّراجُ مُنيرا ، و بابُ التَّوبَةِ مَفتوحا، مِن قَبلِ أن يَجِفَّ القَلَمُ و تُطوَى الصُّحُفُ .حديث

امام على عليه السلام : اى مردم! اينك، اينك، تا كه بندها باز است و چراغْ فروزان و در توبه باز؛ پيش از آن كه قلم از نوشتن اعمال باز ايستد و دفتر اعمال بسته شود.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : رَحِمَ اللّه ُ امرَأً عَلِمَ أنَّ نَفَسَهُ خُطاهُ إلى أجَلِهِ ، فبادَرَ عَمَلَهُ و قَصَّرَ أمَلَهُ .حديث

امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه دانست نفسهايش گامهايى است كه به سوى مرگ بر مى دارد. پس، به عمل شتافت و آرزو را كوتاه كرد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : اِعمَلْ لِكُلِّ يَومٍ بِما فيهِ تَرشُدُ .حديث

امام على عليه السلام : بايد براى هر روزى كارى كنى كه رشد و صلاح تو در آن است.