عطرِ زنان

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : طِيبُ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَونُهُ و خَفِيَ رِيحُهُ، و طِيبُ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ و خَفِيَ لَونُهُ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عطرِ زنان، رنگش آشكار و بويش پنهان است و عطرِ مردان بويش آشكار و رنگش ناپيداست .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : أيُّما امرأةٍ استَعطَرَتْ فَمَرَّت على قَومٍ لِيَجِدُوا مِن رِيحِها فهي زانِيَةٌ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر زنى كه به خود عطر زند و از كنار عدّه اى [مرد ]بگذرد ، تا بويش به مشام آنها رسد ، زناكار است .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : إذا شَهِدَت إحداكُنَّ الصَّلاةَ فلا تَمَسَّ طِيبا .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما زنان در نماز [ جماعت ]حاضر شد ، بوى خوش به كار نَبَرد .