خوددارى از بدى، صدقه است

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : تَركُ الشَّرِّ صَدَقةٌ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوددارى از بدى ، صدقه است .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : كُفَّ شَرَّكَ عنِ الناسِ؛ فإنّها صَدَقةٌ مِنكَ على نفسِكَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به مردم شرّ مرسان ؛ زيرا اين كار صدقه اى است كه براى خودت مى دهى .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : أمسِكْ لِسانَكَ؛ فإنّها صَدَقةٌ تَصَدَّقُ بها على نَفسِكَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زبانت را نگه دار ؛ زيرا اين كار صدقه اى است كه براى خودت مى دهى .

صفحه اختصاصي حديث و آيات كنز العمّال عن أبي موسى عن رسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : على كُلِّ مسلمٍ صَدَقةٌ، قالَ : أ فَرَأيتَ إن لم يَجِدْ ؟ قال : يَعتَمِلُ بيَدِهِ فَيَنفَعُ نفسَهُ و يَتَصَدَّقُ. قالَ : أ فَرَأيتَ إن لم يَستَطِعْ ؟ قالَ : فَيُعِينُ ذا الحاجَةِ المَلهوفَ، قالَ: أ رأيتَ إن لَم يَفعَلْ؟ قالَ : يَأمُرُ بالخَيرِ، قالَ : أ رأيتَ إن لَم يَفعَلْ؟ قالَ: يُمسِكُ عنِ الشَّرِّ فإنّهُ لَهُ صَدَقةٌ .حديث

كنز العمّال ـ به نقل از ابو موسى ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بر هر مسلمانى است كه صدقه بدهد . ابو موسى عرض كرد : اگر چيزى نداشت چه؟ فرمود : با دست خود كار كند و از دسترنجش هم خودش استفاده كند و هم صدقه دهد . عرض كرد : اگر نتوانست كار كند چه؟ فرمود : به نيازمندِ غمزده يارى رساند . عرض كرد : اگر اين كار را نكرد چه؟ فرمود : به كارهاى خوب فرمان دهد . عرض كرد : اگر اين كار را هم نكرد چه؟ فرمود : از بدى خوددارى كند ، كه براى او اين خوددارى نمودن صدقه است .