سخنان برگزيده

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : لاتُعاجِلِ الذَّنبَ بِالعُقُوبَةِ واجْعَلْ بَينَهُما لِلاِعتِذارِ طَريقا ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :در مجازات خطا كار شتاب مكن و ميان خطا ومجازات، راهى براى عذرخواهى قرار ده .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بِهِ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :با مردم به گونه اى رفتار كن كه دوست دارى با تو آن گونه رفتار كنند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : إنَّ أَحسَنَ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنِ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :نيكوترين نيكو ، خُلق نيكو است .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : مَن عَبَدَ اللّه َ عَبَّدَ اللّه ُ لَهُ كُلَّ شَى ءٍ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :هر كس خدا را بندگى كند ، خداوند همه چيز را بنده او گرداند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : اللُّؤمُ أن لاتَشكُرَ النِّعمَةَ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :پستى آن است كه نعمت را سپاس نگويى .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : كَفاكَ مِن لِسانِكَ أوضَحَ لَكَ سَبيلَ رُشدِكَ مِن غَيِّكَ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :همين مقدار بهره بردارى از زبانت برايت بس كه راه هدايت را از گمراهى برايت آشكار مى كند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : ولَعَمري إنّا لأَعلامُ الهُدى و مَنارُ التُّقى ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :به جانم قسم كه ما پرچم هاى هدايت و نشانه هاى روشن پرهيزگارى هستيم .

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : مَن تَذَكَّرَ بُعدَ السَّفَرِ اعتَدَّ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :هر كه دورى [راه] سفر را به ياد آورد ، آماده خواهد شد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام حسن عليه السلام : المِزاحُ يَأكُلُ الهَيبَةَ ؛ حديث

امام حسن عليه السلام :شوخى هيبت را مى بَرد .