توجه به نزديكان

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :وَ لا يَكُنْ اَهْلُكَ اَشْقَى الْخَلْقِ بِكَ.حديث

مبادا با كسانت [رفتارى كنى ] كه بدبخت ترين مردم نسبت به تو باشند.