ك ـ غيرت

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُحِبُّ مِن عِبادِهِ الغَيورَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، بندگان باغيرت خود را دوست دارد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ اللّه َ تَباركَ وتَعالى غَيورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيورٍ ، ولِغَيرَتِهِ حَرَّمَ الفَواحِشَ ظاهِرَها وباطِنَها . حديث

امام صادق عليه السلام : خداوند متعال ، باغيرت است و هر باغيرتى را دوست دارد و به سبب غيرتش بود كه همه كارهاى زشت ـ چه آشكار و چه نهان ـ را حرام كرده است.