اگر عاشق می شوی ...

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : اگر عاشق می شوی ...
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام عشق محبت وفا