حديث و آيات

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : قَصَمَ ظَهري عالِمٌ مُتَهَتِّكٌ، و جاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ ، فالجاهِلُ يَغُشُّ النّاسَ بِتَنَسُّكِهِ ، و العالِمُ يُنَفِّرُهُم بِتَهَتُّكِهِ .حديث

امام على عليه السلام : دانشمندِ پرده در و عابد نادان، پشت مرا شكستند؛ زيرا نادان با عبادت خود مردم را فريب مى دهد و دانشمند با تباه كارى هاى خود آنان را فرارى مى دهد.